• Blog,  Global Warming,  News

  Door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde is tulpenbolmanie

  Een onderzoek naar temperatuurverhoging op aarde is over de hele wereld een belangrijke zaak geworden. Elk jaar worden miljarden dollars uitgegeven aan het onderzoeken van veranderingen in het milieu. Het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) heeft momenteel een jaarlijkse besteding van meer dan $ 136 miljoen. De regering-Bush heeft de afgelopen zes jaar meer dan dertig miljard dollar uitgegeven aan overheidsprogramma’s die verband houden met een wereldwijde temperatuurverandering. Al met al wordt aangenomen dat verdedigers van een temperatuurstijging over de hele aarde het afgelopen decennium door meer dan vijftig miljard dollar zijn gesteund.

  Deze enorme geldstroom stroomt rechtstreeks in de zakken van de aanhangers van een door de mens veroorzaakte wereldwijde temperatuurverandering. Het is een geldstroom die moet worden gestopt als blijkt dat de mens geen temperatuurstijging op aarde veroorzaakt en dat we echt geen controle hebben over veranderingen in het milieu. In wezen zouden soortgelijke individuen die profiteren van de kolossale onderzoekssubsidiepool, moeten worden opgewekt om het te stoppen.

  In feite is het zakelijke doel van de door de mens veroorzaakte gevaarlijke atmosferische afwijking een vluchtige trend een groeiende stroom van logische examenprijzen en administratieve functies. Hoe vreselijker de door de mens veroorzaakte wereldwijde noodsituatie, hoe beter voor de onnatuurlijke weersveranderingen. Bovendien zijn de nieuwsmedia dol op verslagen van angst. Dit maakt een door de mens veroorzaakte wereldwijde temperatuurverandering ook een belangrijke zaak voor tv, tijdschriften en boeken.

  Verschillende “specialisten” op het gebied van de mens veroorzaakten een temperatuurstijging over de hele aarde die consequent op tv verscheen om iedereen te helpen herinneren aan de aanstaande wereldwijde atmosfeerramp in de volgende eeuw. Tragisch genoeg is het niet in het licht van een legitieme bezorgdheid voor de media om reden te geven om dubbelzinnig te zijn over een door de mens veroorzaakte gevaarlijke atmosferische afwijking. Het is over het algemeen een uitstekende zaak voor hen. De waarheid is dat er bijna geen nieuwsmedia wordt opgenomen om te onderzoeken dat de veronderstelde logische door de mens gemaakte wereldwijde temperatuurveranderingsovereenkomst in twijfel trekt.

  Op deze manier is het niet verbazingwekkend dat we niet veel hebben gehoord van de nieuwsmedia over het lopende blockbuster-rapport (december 2007) in het gerenommeerde International Journal of Climatology (Royal Meteorological Society), van onderwijzers: David H. Douglass (van de Universiteit van Rochester), opvoeder John R. Christy (van de Universiteit van Alabama), Benjamin D. Pearson en leraar S. Fred Singer (van de Universiteit van Virginia). In dit rapport ontdekten de onderzoekers: “dat gekeken naar voorbeelden van temperatuurveranderingen in de loop van de laatste 30 jaar niet anders kan dan in tegenspraak zijn met wat kinderkamermodellen voorzien en kan gemakkelijker worden opgehelderd door reguliere componenten, bijvoorbeeld onstabiele zon”. Hun beslissing was dat veranderingen in het milieu “meedogenloos” zijn en niet kunnen worden beïnvloed of gewijzigd door de uitstroom van ozonbeschadigende stoffen, bijvoorbeeld CO2, te beheersen, zoals wordt voorgesteld in de huidige wetgeving.

  Dr. S. Fred Singer verklaarde: “Het eb en vloed opwarmingspatroon is fundamenteel essentieel voor een karakteristiek patroon van opwarming en afkoeling van de atmosfeer dat is aangetroffen in ijscentra, afgelegen oceaanresten, stalagmieten, enzovoort., En verspreid in verschillende artikelen in door vakgenoten beoordeelde dagboeken. “Ons onderzoek toont aan dat de voortdurende stijging van lucht-CO2 slechts een kleine impact heeft op veranderingen in het milieu. We zouden op deze manier moeten sluiten dat pogingen om de uitstroom van CO2 te beheersen inadequaat en onbeduidend zijn, maar toch exorbitant. ”

  De nieuwsmedia hebben ons er bovendien niet bewust van gemaakt dat informatie (2005) van NASA’s Mars Global Surveyor en Odyssey-missies aan het licht bracht dat de kooldioxide “ijsbedekkingen” nabij de zuidpool van Mars gedurende drie opeenvolgende zomers waren afgenomen. Dit impliceert dat zowel de aarde als Mars relatieve graden van een temperatuurstijging op aarde hebben meegemaakt. Het is duidelijk dat het probleem voor de door de mens veroorzaakte onnatuurlijke zwerm weersveranderingen is dat er geen mensen op Mars zijn die de opwarming van die planeet kunnen beschuldigen.

  In een National Geographic-verhaal in februari 2007 zegt Habibullo Abdussamatov, hoofd kameronderzoek aan het Pulkovo Astronomical Observatory in Rusland in St.Petersburg, dat de informatie over Mars het bewijs is dat de huidige temperatuurstijging op aarde wordt veroorzaakt door veranderingen in de zon. Hij redeneert dat “de langgerekte toename van op zonlicht gebaseerde straling zowel de aarde als Mars opwarmt.”

  De door de mens veroorzaakte wereldwijde temperatuurveranderingsindustrie zou ons moeten helpen herinneren aan de gekte van tulpenbollen in Nederland in 1636. De reeks ervaringsboeken onthult ons dat in 1593 tulpen uit Turkije werden meegebracht en kennis maakten met de Nederlanders. De eigenaardigheid van de nieuwe bloesem zorgde ervoor dat er over het algemeen naar werd gezocht. Na een periode kregen de tulpen een niet-dodelijke infectie, bekend als mozaïek, waardoor ze werden aangepast waardoor verschillende tinten op de bloembladen te zien waren. De schaduwontwerpen kwamen in een breed assortiment en vergrootten de prevalentie van de bloei.

  De uitbreiding van de bekendheid van de tulp zorgde voor een stijging van de kosten. Al snel begon iedereen te onderhandelen over tulpenbollen. Het werd een groot bedrijf. Uiteindelijk bleken de dingen zo belachelijk te zijn dat individuen alles wat ze bezaten, inclusief hun huizen en dieren, verkochten om tulpenbollen te kopen. Op dat moment was de afspraak dat de tulpenbol voor eeuwig in aanzien zou blijven groeien.

  In 1636 werden tulpen geregistreerd op de Amsterdamse effectenhandel, wat de tulpenonderzoekers, die de essentiële markt voor tulpenbollen waren geworden, verder verplichtte. De kosten van een tulpenbol met de status van deze waanzin waren $ 76.000. In de daaropvolgende anderhalve maand zouden tulpenbollen in een prikkel vallen die minder dan een dollar zou kosten.

  Tegenwoordig is een door de mens veroorzaakte temperatuurstijging op aarde als de waanzin van de tulpenbol in Nederland in 1636. Het is een kwestie die in een immens bedrijf is geadverteerd. De belachelijke afspraak in Holland in 1636 was dat tulpen zo nieuw waren dat ze tot het einde der tijden in aanzien zouden blijven groeien. De huidige onnatuurlijke zwerm van weersveranderingen vereist dat we accepteren dat een wereldwijde temperatuurverandering beheersbaar en door de mens veroorzaakt is. Er is geen onweerlegbaar bewijs dat een gevaarlijke atmosferische afwijking door de mens is veroorzaakt en al het tegengestelde bewijs wordt verontschuldigd en bespot. Ons wordt meegedeeld dat we op dit moment moeten handelen om de planeet te sparen, anders zal onze realiteit verloren gaan door een groot aantal cataclysmische gebeurtenissen later.

 • Blog,  Global Warming,  News

  Global Warming

  Presentation:

  An unnatural weather change, beside contamination is one of the greatest researcher’s interests. A dangerous atmospheric devation is the term used to depict increment in the temperature of the Earth. It is the cycle which is ceaselessly warming the earth. The Earth’s surface temperature has ascended by around one degree Fahrenheit in the previous century, with quickened warming during the previous thirty years. There is more grounded proof and evidence that the greater part of the warming in the course of the most recent fifty years is inferable from exercises of human. Human exercises have changed the substance structure of the air and climate through the development of ozone harming substances, which are fundamental driver of Global Warming.

  There are four stages in the Greenhouse impact, which are, Ultraviolet beams from the sun, through space, to earth’s climate. The daylight enters the environment and hits Earth. Some of daylight transforms into heat energy as infrared light. The warmth gets impregnated by encasing air and land, which thus makes it hot. Infrared beams that are transmitted into the air are caught by ozone depleting substances. The gas at that point retains the light and is sent back to the outside of Earth and warms it significantly more.

  “As per the National Academy of Sciences, the Earth’s surface temperature has ascended by around 1 degree Fahrenheit in the previous century, with quickened warming during the previous twenty years. There is new and more grounded proof that the majority of the warming in the course of the most recent 50 years is owing to human exercises. Human exercises have modified the compound piece of the environment through the development of ozone harming substances – principally carbon dioxide, methane, and nitrous oxide. The warmth catching property of these gases is undisputed in spite of the fact that vulnerabilities exist about precisely how earth’s atmosphere reacts to them.”

  Methane and carbon dioxide are a portion of the normally happening ozone depleting substances. This is simply the way where the Earth keeps itself mild enough for people to live on it. The main worry with this is people are upgrading the cycle much further and it will bring about Global Warming.

  Over the past numerous years the outflows of ozone harming substances have been increasing because of the fast development in innovation that people have idealized like, plants which are producing such hazardous gases which incorporates methane, carbon dioxide, nitrous oxide, and ozone draining substances, for example, CFCs, otherwise called Hydro-fluorocarbons, Chlorofluorocarbons, and Per-fluorocarbons.

  Essentially an unnatural weather change is the rising of the world’s surface temperature because of synthetic substances in the environment. The dangers that an Earth-wide temperature boost carries alongside it incorporates: influencing the atmosphere of the Earth and even the wellbeing of the individuals. This likewise incorporates changing of yield seasons. An Earth-wide temperature boost additionally influences the manner in which creatures get by on the planet.

  Signs and Effects:

  A lot of the United States is likely to warm, despite the fact that sulfates conceivably will restrict warming in a couple of zones. Researchers at present are not proficient to choose which bits of the United States will end up being wetter or drier, yet there is likelihood to be an overall propensity toward enlarged precipitation and dissipation, included amazing rainstorms, and drier top soils.

  Lamentably, a few of the conceivably most critical impacts rely on whether precipitation increases or lessens, which can’t be constantly plausible for accurate locales.

  An Earth-wide temperature boost likewise causes a significant number of the icy masses that are coasting in the Greenland and Arctic to soften. This thus causes the ocean levels to ascend all through the world. Over the most recent hundred years alone the oceans around the globe have ascended from four to ten inches, which is an extraordinary change.

  Wellbeing:

  Entirely through the world, the event of fastidious ailments and extra weights to human wellbeing rely principally upon neighborhood climate. Gigantic warmth can legitimately source the death toll. Besides, many grave sicknesses only come into see in warm zones. Finally, warm temperatures can enlarge air and water contamination, which thus hurt human wellbeing.

  The biggest piece of direct impact of environmental change would be simply the impact of more blazing temperatures. Enormously sweltering temperatures enlarge the figure of individuals who kick the bucket on a predefined day for a ton of intentions: People with heart issues are vulnerable for the explanation that one’s cardiovascular framework should work more enthusiastically to be the body cool all through blistering climate. Warmth sluggishness and a couple of respiratory inconveniences enhance.

  Higher air temperatures what’s more increase the mindfulness of ozone at ground level. The common layer of ozone in the higher environment blocks harming bright emanation from arriving at the world’s surface, however in the lower climate, ozone is an unsafe poison. Ozone harms lung tissue and sources demanding inconveniences for individuals with asthma and other lung illnesses. Indeed, even unobtrusive experience to ozone can source solid people to encounter chest agonies, sickness, and aspiratory clog. In to a huge degree of the country, a warming of four degrees (F) perhaps will enlarge ozone consideration by around 5 percent.

  Insights on humankind and medical clinic affirmations show that demise rates enlarge at some stage in incredibly hot days, principally between extremely old and youngsters existing in urban communities. In July 1995, a warmth wave executed in excess of 700 individuals in the Chicago zone alone. Studies dependent on these sorts of insights surmise that in Atlanta, for example, even a warming of around two degrees (F) would enlarge heat-related passings from 78 today to any place from 96 to 247 individuals for each year. On the off chance that individuals can place in cooling and in any case become acclimated themselves to the more sultry temperatures, the lower assessment is more likely.

  Hotter temperatures may decrease the quantity of individuals who pass on every year from chilly climate. Then again, in the United States, just 1000 individuals kick the bucket from the cool each year, simultaneously as twice that many bite the dust as of the warmth.

  Frightful Surprises:

  A portion of the manners in which that Earth may react to a worldwide temperature alteration could be progressive; others could be fast. By proceeding to add ozone depleting substances to the air, we might be astonished by some terrible changes.

  Getting away from Methane:

  As the Arctic warms, huge amounts of methane at the present frosted up under the sea and land conceivably will escape into the air. For the explanation that methane is an ozone harming substance that gets heat in the climate, these additional discharges could make the Earth calm significantly quicker than at present foreseen.

  Water Resources:

  Fluctuating atmosphere is unsurprising to expand both dissipation and precipitation in the principle districts of the United States. In those districts where dissipation increases more than precipitation, soil will end up being drier, lake levels will drop, and streams will bear less water.

  Substandard River streams and lower lake levels conceivably will harm map-perusing, hydroelectric force age, and water quality, and reduction the arrangements of water open for agrarian, private, and modern employments. Various districts perhaps will encounter similarly enlarged flooding all through winter and spring, just as lower supplies all through summer. In California’s Central Valley, for example, softening snow gives a significant part of the mid year water flexibly; hotter temperatures would source the snow to liquefy prior and therefore decline summer materials regardless of whether precipitation enhanced all through the spring. All the more typically, the tendency for precipitation (see atmosphere patterns) to be more purposeful in enormous tempests as temperatures increment would be slanted to enlarge waterway flooding, without rising the amount of water available.

  Food and Water:

  Various districts may benefit. Warming may increment long the expanding season and move farming zones toward the north. Harvest creation would expand in northern Europe and Canada.

  Soils in the middle areas of mainlands may end up being drier in summer. These drier conditions combined with a dangerous atmospheric devation may show the best approach to bring down harvest yields. Corn creation in the U.S. perhaps will drop for the explanation of this tendency.

  Warming perhaps will source prior mountain snow liquefy, which would change the circumstance of water stockpiling in stores, enlarge the danger of spring flooding and lessen water supplies in summer.

  Movements in atmosphere zones may convey new harvest vermin to certain regions. More domesticated animals may form into exposed to affliction.

  Changes in Global Harvest:

  Atmosphere modification may to the furthest extent affect worldwide food flexibly and interest for the explanation that warmth, light and water are the significant drivers of agrarian creation. Hot, dry locales effectively hard put to develop adequate food these days may be uncommonly harming.

  To figure roughly the contact of an Earth-wide temperature boost on future harvests, researchers manufacture PC recreations, or models, of atmosphere, yields and market circumstances. The models are first tried with present-day climate, and afterward used to predict likely future modifications.

  Present models, albeit flawed, gauge that modifications in water and temperature would vary from locale to district. Such changes would be likely to change food creation and global exchange.

  Future Effects and Spread:

  A dangerous atmospheric devation conceivably will also increase the risk of various infectious ailments, prevalently those ailments that essentially come into see in calm territories. Ailments that are spread by mosquitoes and included bugs perhaps will form into more normal if hotter temperatures permitted those bugs to form into perceived past north; such “vector-borne” sicknesses contain jungle fever, dengue fever, yellow fever, and encephalitis.

  “The US Environmental Protection Agency has as of late delivered the Climate Action Report 2002. The report considers top to bottom the impact